llenka

35 tekstów – auto­rem jest llen­ka.

nie zaw­sze dos­trze­ga­my to co mamy.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lipca 2013, 00:52

ciężko o kimś za­pom­nieć, jeszcze trud­niej wyrzu­cić go z ser­ca.

'usłyszane' 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 lipca 2013, 18:20

nie wiem co będzie.. i te­go się właśnie boję. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 maja 2013, 22:05

łzy to krop­le duszy.

'usłysza­ne gdzieś' 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 maja 2013, 19:36

naj­smut­niej­sze jest to, że ktoś cię kocha, a ty możesz mu dać tyl­ko na­mias­tkę, bo praw­dziwą miłość scho­wałeś gdzieś głębo­ko w ser­cu, żeby już nie bolała. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 maja 2013, 19:18

przy­tul mnie, bo sa­ma siebie nie potrafię 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 maja 2013, 22:53

wszys­tko można nap­ra­wić, wys­tar­czy tyl­ko chcieć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 marca 2013, 22:54

niszczą nas te oso­by, które po­win­ny być podporą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 lutego 2013, 23:51

naj­bar­dziej słabi jes­teśmy wte­dy, gdy tyl­ko od dru­giej oso­by za­leży nasze szczęście, a my
już nie jes­teśmy w sta­nie zro­bić nic więcej, niż tyl­ko czekać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 lutego 2013, 19:58

szu­kamy osób, które mogłyby zastąpić nam te utracone. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 31 stycznia 2013, 00:09
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

llenka

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność